อบรมฟรีในหัวข้อ

Gen Me Behaviour,Growth Hacking by Digital Marketing,

Presentation Skill,Case Study

โดยวิทยากรระดับคุณภาพ

PR_SIPA

สนในลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ :  http://bit.ly/1nA17jK  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.กมลีพร สงสกุล Tel.089 921 9120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit