ภาพบรรยากาศโครงการ DIY 17-01-58

 

สามารถติดตามกิจกรรมในครั้งต่อไปได้ในวันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น

สนใจรายละเอียด โทร 090 9691608 / 086 871 6897   และ 02 9020299 ต่อ 2871

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit