อบรมฟรีในหัวข้อ

Gen Me Behaviour,Growth Hacking by Digital Marketing,

Presentation Skill,Case Study

โดยวิทยากรระดับคุณภาพ

PR_SIPA

สนในลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ :  http://bit.ly/1nA17jK  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.กมลีพร สงสกุล Tel.089 921 9120

Leave a Reply

clear formSubmit